web analytics

Algemene voorwaarden

Adviseur Nalatenschappen hecht grote waarde aan duidelijkheid. In deze Algemene Voorwaarden staat beschreven hoe Adviseur Nalatenschappen omgaat met haar klanten, personen die niet werkzaam zijn bij Adviseur Nalatenschappen, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie.