web analytics

Dick Tolboom even voorstellen

Even voorstellen

Dick Tolboom, nalatenschapscoach en executeur.

Dick Tolboom | Adviseur Nalatenschappen

Dick Tolboom, even voorstellen

Non Blaterale, Sed Vaser.

Of in gewoon Hollands, niet lullen maar poetsen

Dick Tolboom een ervaren nalatenschapscoach, mediator en conflictcoach, bovenstaande omschrijving zegt eigenlijk alles over mij, aangenaam kennis te maken! Ik ben een ondernemende, kordate persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel. Een betrokken en daadkrachtige, gestructureerde denker en werker. Die in staat is snel tot de kern te komen.

Ik omschrijf mezelf vaak als een OEN, waar OEN staat voor Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Deze nieuwsgierigheid komt voort uit mijn interesse voor mensen en wat hen drijft.

Dick Tolboom, als Adviseur Nalatenschappen begeleidt mensen bij het helder krijgen van hun nalatenschap, maar ook mensen die te maken hebben met een verlies. Mijn doel is om u zolang mogelijk zelf de regie, dan wel het overzicht in uw eigen situatie te laten behouden.

Hoe werk ik.

Het begin is een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, waarin u en ik elkaar leren kennen. Persoonlijk contact is belangrijk en wel zo prettig wanneer u zich in een moeilijke periode bevindt. Ik ben geïnteresseerd in u, uw wensen en uw hulpvraag. Vervolgens leg ik uit wat ik voor u kan betekenen.

U ontvangt een offerte met een gespecificeerde opgave van de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij treft u een overzicht aan met de gemaakte afspraken. Op basis van de verzamelde informatie maak ik een inschatting van het aantal te besteden uren en de daarbij behorende tarieven.

Wanneer u mij de opdracht heeft toevertrouwd ga ik aan de slag. Tussentijds informeer ik u over de voortgang, de urenbesteding en doe ik waar nodig, een beroep op u.

Vaak kan ik aangeven hoeveel tijd ik zal gaan besteden en spreken we een vast bedrag af. Bij langere trajecten ontvangt u maandelijks een specificatie van de bestede uren en een factuur voor de verrichte werkzaamheden.

Bij afronding van de opdracht ontvangt u van mij een complete map met uw Persoonlijk LevensDossier, vindt er een evaluatiegesprek plaats en kunnen we afspreken elk jaar het Levensdossier te herzien, bij te werken.

Tevens ontvangt u een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden.

Dick Tolboom als Nalatenschapscoach

Dick Tolboom als mediator

Dick Tolboom, een rustige kerel die instaat is goed te luisteren, een professional die de juiste vragen durft te stellen. Vragen die soms wel eens pijn kunnen doen, kunnen schuren, maar wel nodig zijn om de angel van het conflict op tafel te krijgen. Niet bang om te benoemen wat ik zie en hoor gebeuren, maar uiteraard wel in de rol van de onpartijdige, neutrale bemiddelaar, want dat is wat een mediator is.

Hoe werk ik.

Tijdens een individueel intakegesprek informeer ik beide partijen over het mediation proces. Wanneer jullie beiden kiezen voor mij als jullie mediator dan zullen we zo snel mogelijk een datum prikken om met de gesprekken te starten. Het aantal gesprekken zal afhangen van de complexiteit van het conflict, doorgaans kunnen we het af met 2 tot 3 gesprekssessies van 1 ½ uur.

Bij aanvang van de mediation zullen jullie, maar ook ik de mediationovereenkomst ondertekenen. In de mediationovereenkomst is vastgelegd welke afspraken van toepassing zijn.