web analytics

Executeur

Executeur

Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt? Wie regelt uw zaken na overlijden? Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting? Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?

Wat is een executeur?

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Denk hierbij aan sieraden, inboedel, geld een huis en eventuele schulden.

De executeur zorgt dat alles op de juiste manier wordt geregeld en afgewikkeld en is het aanspreekpunt voor de erfgenamen.

De wet heeft bepaald wat de taken van de executeur zijn. Deze regels worden meetal overgenomen in het testament.

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis en voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Het is mensen eigen om hier niet over na te denken, maar er komt een moment dat uw laatste wil moet worden uitgevoerd en dat uw nalatenschap moet worden afgewikkeld. De zaken die u in een testament heeft vastgelegd, moeten worden uitgevoerd en geregeld.

  • Wie gaat deze taak op zich namen?
  • Uw gezamenlijke erfgenamen of een executeur?

Met een overlijden komen ook het verdriet en de emoties. Juist in die moeilijke periode vlak na een overlijden moeten er allerlei administratieve en juridische zaken geregeld worden.

Er moeten beslissingen worden genomen met vaak zeer ingrijpende juridische en financiële gevolgen. Wanneer u dit niet bij testament heeft geregeld, dienen alle erfgenamen samen en in goed onderling overleg de nalatenschap af te wikkelen. Dit is een zware taak die gemakkelijk kan leiden tot conflicten.

Om deze conflicten te voorkomen, wordt vaak bij testament iemand tot executeur benoemd. Een executeur heeft tot taak de nalatenschap namens alle erfgenamen af te wikkelen en die te beheren tot alles kan worden verdeeld onder de erfgenamen.

Veer | Adviseur Nalatenschappen

Executeur

Wilt u meer informatie over de executeur of maakt u liever direct een afspraak?

Bel dan naar 070 – 4126217

Executeur

De executeur beheert de gehele nalatenschap en moet namens de erfgenamen eventuele schulden van de nalatenschap voldoen. Hj maakt een zogeheten ‘boedelbeschrijving’ op. Dit is een inventarisatie van alle bezittingen en schulden die zijn nagelaten.

Over dit gevoerde beheer moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Een executeur treedt op namen alle gezamenlijke erfgenamen. Dit kan problemen voorkomen als erfgenamen het samen niet eens kunnen worden of als zijn niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen, wilsonbekwaam zijn.

Er is een aanspreekpunt en u weet dat straks alles geregeld wordt door een door uzelf aangewezen vertrouwd persoon.

Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, moeten zij zich na het overlijden eerst kunnen beraden of dat zij de nalatenschap al dan niet willen aanvaarden. Dit kost tijd en intussen kan er vaak nog helemaal niets worden geregeld. Een executeur kan na het overlijden de hoognodige dingen namens de erfgenamen regelen. Dit kan ook als de erfgenamen nog geen keuze hebben kunnen maken. De executeur kan al meteen aan de slag.

Dit bevordert een goede afwikkeling van de nalatenschap in het belang van alle erfgenamen.

Als het gaat om een ingewikkelde nalatenschap of als u veel problemen verwacht bij de afwikkeling van de nalatenschap, zou u ervoor kunnen kiezen om in plaats van een familielid of kennis een professionele executeur te benoemen.

Als gespecialiseerd i-Executeur ontzorg ik u bij de nalatenschap

Als adviseur nalatenschappen en i-executeur specialist sta ik mensen bij, bij vraagstukken rondom de afwikkeling van een nalatenschap en kan ik u bijstaan en alle mogelijkheden bekijken.

Hiermee hebt u de zekerheid dat de nalatenschap zorgvuldige en efficiënte wordt afgewikkeld maar dan wel volgens het door u opgestelde het testament.

Ik sta nabestaanden bij in de keuzes aangaande het verwerpen en zuiver- of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Ik werk nauw samen met verschillende notariskantoren, daardoor is er in mijn netwerk altijd een notaris die bij u past.

Adviseur Nalatenschappen | ExecuteurAls i-executeur verzorg ik de volledige afwikkeling van de nalatenschap inclusief boedelbeschrijving, alsmede het opstellen van de rekening en verantwoording.

U kunt overwegen mij verschillende bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld om op te treden als begrafenisexecuteur, beheersexecuteur of afwikkelingsbewindvoerder, of alle drie.

In het geval dat u mij aanstelt als begrafenisexecuteur regel ik alle zaken die met de uitvaart te maken hebben, wanneer u mij aanstelt als beheersexecuteur beheer ik de nalatenschap met alle verplichtingen die daarbij horen, dit geld ook voor speciale opdrachten, die vastgelegd zijn in het testament.

Wanneer u besluit mij aan te wijzen als afwikkelingsbewindvoerder gaat mijn bevoegdheid een stap verder en kan ik eventueel ook zonder medewerking van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. In de praktijk zal ik als executeur bij voorkeur zoveel mogelijk afhandelen in goed overleg en met goedkeuring van de erfgenamen.

Omdat ik naast adviseur nalatenschappen en executeur ook register mediator ben, kan ik u  desgewenst ook ondersteunen in eventueel moeilijke gesprekken met uw erfgenamen.

Logo Adviseur Nalatenschappen

Wilgendreef 223
2272 ER Voorburg

Tel: 070 – 4126217
E-mail: informatie@adviseurnalatenschappen.nl

KvK: 73513741
BTW-ID: NL001493552B74

Meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in.

2 + 0 = ?

Sleutelwoorden bij executeur;

Executeur, executeur testamentaire, executeur en erfgenamen, executeur afwikkelingsbewindvoerder, uitvaartexecuteur, de beheersexecuteur, rechten en plichten van een executeur