web analytics

Nalatenschap regelen na overlijden

Nalatenschap regelen na overlijden, begeleiding bij een nalatenschap achteraf. hulp bij een nalatenschap een zorg minder. voorkom conflicten over de erfenis.

nalatenschap regelen na overlijden

Overlijden van een dierbare

Nalatenschap regelen na overlijden?

Gelukkig hebben maar weinig mensen ervaring in het afwikkelen van een nalatenschap na overlijden.

Wat te doen bij overlijden?

Vaak neemt een familielid de rol van executeur op zich, dit doet hij of zij met de beste bedoelingen, maar al te vaak blijkt dat niet iedere nabestaande de afwikkeling van een nalatenschap in goede banen weet te kunnen leiden.

Het is daarom aan te raden een adviseur nalatenschappen of  nalatenschapscoach te raadplegen, zij zijn  instaat de  nalatenschap in kaart te brengen en er daarmee voor te zorgen dat de nalatenschap goed wordt geregeld.

Nalatenschap regelen na overlijden, zelf doen of iemand om hulp vragen?

Een adviseur nalatenschappen, nalatenschapscoach bekijkt alle situaties deskundig, praktisch en objectief en kan voor u van onschatbare waarde zijn. Daar waar nodig legt hij contact met de juiste specialisten, denk hierbij aan een notaris of een fiscalist.

Waar kan ik u in bijstaan:

 • Het ordenen en afwikkelen van de administratie, lopende zaken;
 • Inventariseren van bankrekeningen, bezittingen, vorderingen en schulden;
 • Inventariseren van de inboedel, het maken van een boedelbeschrijving;
 • Aanvragen van verklaring van erfrecht;
 • Beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringspolissen;
 • Informeren van instanties zoals Sociale Verzekeringsbank en pensioenfonds(en);
 • Inschakelen van specialisten als accountants, makelaars, taxateurs en anderen;
 • Ontruimen en leeg opleveren van de woning;
 • Finale afwikkeling en hulp bij verdeling van de nalatenschap;
 • Afleggen van rekening en verantwoording aan belanghebbenden;
 • Instanties informeren over het overlijden;
 • Opmaken van de boedelbeschrijving.

Door de hier boven beschreven zaken bij ons uit te besteden nemen wij u veel werk uit handen, maar vooral, wij besparen u ergernis en frustraties. Daarmee kunt u eventuele conflicten tussen nabestaanden helpen voorkomen.

Wilt u duidelijkheid en rust?

Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek waarin ik de mogelijkheden met u bespreek.

nalatenschap regelen na overlijden

Nalatenschap regelen na overlijden

Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek waarin ik de mogelijkheden met u bespreek.

Als erkend i-executeur verzorg ik de volledige afwikkeling van de nalatenschap inclusief boedelbeschrijving, alsmede het opstellen van de rekening en verantwoording.

U kunt overwegen mij verschillende bevoegdheden te geven, bijvoorbeeld om op te treden als begrafenisexecuteur, beheersexecuteur of afwikkelingsbewindvoerder, of alle drie.

In het geval dat u mij aanstelt als begrafenisexecuteur regel ik alle zaken die met de uitvaart te maken hebben, wanneer u mij aanstelt als beheersexecuteur beheer ik de nalatenschap met alle verplichtingen die daarbij horen, dit geld ook voor speciale opdrachten, die vastgelegd zijn in het testament.

Wanneer u besluit mij aan te wijzen als afwikkelingsbewindvoerder gaat mijn bevoegdheid een stap verder en kan ik eventueel ook zonder medewerking van de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. In de praktijk zal ik als executeur bij voorkeur zoveel mogelijk afhandelen in goed overleg en met goedkeuring van de erfgenamen.

Omdat ik naast adviseur nalatenschappen en executeur ook register mediator ben, kan ik u  desgewenst ook ondersteunen in eventueel moeilijke gesprekken met erfgenamen.

Logo Adviseur Nalatenschappen

Wilgendreef 223
2272 ER Voorburg

Tel: 070 – 4126217
E-mail: informatie@adviseurnalatenschappen.nl

KvK: 73513741
BTW-ID: NL001493552B74

Meer weten over het regelen van een Nalatenschap na overlijden?

2 + 2 = ?

Sleutel woorden bij nalatenschap regelen na overlijden zijn;

Bankzaken regelen na overlijden, digitale zaken regelen na overlijden, stappenplan bij overlijden, digitale erfenis, digitaal testament, nalatenschap opstellen, testament, erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden, nalatenschap verwerpen, nalatenschap zuiver aanvaarden.