web analytics

Nalatenschappen

Ons doel?

Is u duidelijkheid en rust geven.

Nalatenschap,

Regelen voor later

Wanneer u niets heeft vastgelegd en u heeft geen testament op laten stellen, dan is het aan uw nabestaanden om te bepalen wat er gebeurt met uw nalatenschap.

Nalatenschap regelen,

Na het overlijden

De afwikkeling van een nalatenschap is voor nabestaanden vaak een zoektocht. In een periode van verdriet en rouw moeten er beslissingen genomen worden.

Nalatenschap regelen als,

Executeur

Als Adviseur Nalatenschappen en i-executeur begeleid ik mensen rondom het afwikkelen van een nalatenschap en kan ik u bijstaan in deze zo moeilijke periode.

Nalatenschap,

Mediation

Het grootste voordeel van mediation is dat je samen tot een oplossing komt. Er is niemand die jullie oplegt wat er moet gebeuren en aan welke afspraken jullie je moeten houden.

Even voorstellen

Adviseur Nalatenschappen – Dick Tolboom

Dick Tolboom | Adviseur Nalatenschappen

“Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen.”

Dick Tolboom een ervaren Adviseur Nalatenschappen, executeur, mediator en conflictcoach. Een ondernemende, kordate persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik omschrijf mezelf vaak als een OEN, waar OEN staat voor Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

Deze nieuwsgierigheid komt voort uit mijn interesse voor mensen en wat hen drijft.

Als Adviseur Nalatenschappen begeleidt ik mensen bij het helder krijgen van hun nalatenschap, maar ook mensen die te maken hebben met een verlies. Mijn doel is om u zolang mogelijk zelf de regie, dan wel het overzicht in uw eigen situatie te laten behouden.

Adviseur Nalatenschappen,

Hoe ik het liefste werk

Adviseur Nalatenschappen

Het begin is een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, waarin u en ik elkaar leren kennen.

Persoonlijk contact is belangrijk en wel zo prettig wanneer wij persoonlijke zaken met elkaar gaan bespreken, of wanneer u zich in een moeilijke periode bevindt. Ik ben geïnteresseerd in uw wensen en uw hulpvraag. Vervolgens leg ik uit wat ik voor u kan betekenen.

Persoonlijk Levensdossier | Nalatenschappen

Offerte

Op basis van uw wensen en de verzamelde informatie tijdens het kennismakingsgesprek, ontvangt u van mij een offerte, met daarin de tarieven en een inschatting van het aantal uren dat ik denk te gaan besteden. Als het even kan probeer ik een vast bedrag met u af te spreken. Daarmee weet u precies waar u aan toe bent.

Een offerte heeft een geldigheid van 1 maand, tenzij we anders overeenkomen.

Executeur

Opdracht

Wanneer u mij de opdracht heeft toevertrouwd ga ik aan de slag.

Over de voortgang van mijn werkzaamheden zal ik u tussentijds informeren, onder andere over de urenbesteding en wanneer nodig doe ik een beroep op u. Zo houdt u goed zicht op de vorderingen van het werk en een heeft u overzicht van uw administratieve en financiële situatie.

Persoonlijk Levensdossier

Oplevering

Bij afronding van de opdracht ontvangt u van mij een complete map met uw Persoonlijk Levensdossier, vindt er een evaluatiegesprek plaats en kunnen we afspreken elk jaar het Persoonlijk Levensdossier te herzien, bij te werken.

Tevens ontvangt u een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden.

Adviseur Nalatenschappen.

Persoonlijk Levensdossier

Wat wij vaak tegenkomen is het volgende, er doet zich in de familiesfeer een sterfgeval voor en er is niets beschreven. Voor de nabestaanden begint dan de puzzeltocht. Wat wil Pa of Ma, begraven, cremeren of wilde ze haar lichaam beschikbaar stellen aan de wetenschap? Wat voor kleren wilden ze aan? Waar liggen de papieren zoals, polissen? en is er een testament? en nog veel meer van dit soort voorbeelden.

Maak van uw nabestaanden geen spoorzoekers!

Adviseur Nalatenschappen | Persoonlijk Levensdossier

Dit zijn voorbeelden van wat wij in de praktijk regelmatig tegenkomen, dit omdat de meeste mensen niet graag over hun eigen nalatenschap willen nadenken.

Daarnaast is het niet makkelijk om met uw dierbaren te praten over dit beladen onderwerp. Toch is het verstandig om dit op tijd te doen want veel problemen kunnen voorkomen worden als u de praktische zaken rondom uitvaart en erfenis bij leven al regelt.

Met het Persoonlijk Levensdossier kunt u zelf stap voor stap uw eigen LevensDossier samenstellen. Het biedt u de mogelijkheid al uw belangrijke documenten, toegangscodes en wensen veilig digitaal op te slaan, of het in een overzichtelijke map thuis te bewaren.

Het Persoonlijk levensdossier is een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap, maar ook bij leven zult u er gemak van hebben.

Zorg ervoor dat mantelzorgers, nabestaanden, de uitvaart verantwoordelijke of executeur-testamentair kunnen worden geïnformeerd over persoonlijke zaken die van belang zijn en leg die informatie vast.

Wanneer neemt u contact met ons op?

Executeur | Nalatenschapsplanning | Testament | Levenstestament | Erfenis afwikkelen | Beneficiair aanvaarden | Erfenis Verwerpen | Erfenis verdelen | Bemiddeling tussen erfgenamen | Nalatenschapscoach.

Erfenis

Een erfenis is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Erfgenamen kunnen besluiten de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Administratieve afwikkeling

Het overzicht kwijt geraakt? Niet (meer) instaat uw financiële zaken  te behartigen of kunt u gewoon wat ondersteuning gebruiken? Dan kunt u een beroep doen op ons.

Afwikkeling nalatenschap

De kans is groot u al eens heeft meegemaakt, dat na een overlijden er veel onduidelijk bleek te zijn voor de nabestaanden van de overledene en daarmee ook de afwikkeling van de nalatenschap.

Mediation

Je wordt het niet eens met je broer of je zus over de zorg voor jullie bejaarde vader of moeder, er zijn perikelen rondom een erfenis die de familie uiteen dreigt te rukken. In deze situaties sta ik jullie graag bij.

Coaching

Als nalatenschapscoach sta ik naast u, jullie en proberen we samen een oplossing te vinden voor het geen jullie opgelost wilt hebben. Ik probeer jullie te helpen de vragen die er zijn zo duidelijk en helder mogelijk te omschrijven.

Levenstestament

Op iedere leeftijd kan je iets overkomen. Het kan dan betekenen dat je tijdelijk of tot aan je overlijden zaken niet zelf kunt regelen. Voorbeelden hierbij zijn, ziek worden een ongeval of dementie.

Volg onze berichten, nieuwsfeiten en weetjes over alles dat te maken heeft met nalatenschappen.